Đăng ký Token khai thuế

BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

1. Gói cước cho t chc, doanh nghip đăng ký mi

 

Tên gói dch v

Smart Business (S2)

Mô t gói cước

 Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế

 Thông số: độ dài khóa 1024 bit

 

 

Thi gian s dng

 

06 Tháng

(Tng 03 tháng dch v)

 1 Năm

(Cho DN  thành lp <6 Tháng)

 1 Năm

(Tng 04 tháng dch v)

 2 Năm

(Tng 08 tháng dch v)

 3 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

Giá Chng thư s

450.000

990.000

900.000

1.530.000

2.160.000

Giá VINA-CA Token

450.000

Min phí

450.000

450.000

Min phí

VAT (10%)

90.000

99.000

135.000

198.000

216.000

Tng giá (Đã VAT)

990.000

1.089.000

1.485.000

2.178.000

2.376.000

Tng thi gian dch v

09 Tháng

12 Tháng

16 Tháng

32 Tháng

     48 tháng

2 . Dành cho doanh nghip chuyn đi nhà cung cp dch v

 

Tên gói dch v

Smart Business (S2)

Mô t gói cước

Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế

Thông số: độ dài khóa 1024 bit

 

 

Thi gian s dng

 

06 Tháng

(Tng 06 tháng dch v)

 1 Năm

(Tng 09 tháng dch v)

 2 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

 3 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

  Giá Chng thư s

450.000

900.000

1.530.000

2.160.000

    Giá VINA-CA Token

450.000

450.000

Min phí

Min phí

   VAT (10%)

90.000

135.000

153.000

216.000

   Tng giá (Đã VAT)

990.000

1.485.000

1.683.000

2.376.000

   Tng thi gian dch v

12 Tháng

21 Tháng

36 Tháng

48 Tháng

 Lưu ý: Khách hàng cn gi li Token ca nhà cung cp trước cho VINA-CA đ đăng ký gói dch v chuyn đi nhà cung cp.BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ CKCA

1. Gói cước cho t chc, doanh nghip đăng ký mi:

 

Tên gói dch v

Smart Business (S2)

Mô t gói cước

Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế

Thông số: độ dài khóa 1024 bit

 

 

Thi gian s dng

 

06 Tháng

(Tng 03 tháng dch v)

 1 Năm

(Cho DN  thành lp <6 Tháng)

 1 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

 2 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

 3 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

Giá Chng thư s

498.000

 

990.000

 

999.000

1.548.000

1.998.000

Giá CK-CA Token

500.000

Min phí

250.000

250.000

Min phí

VAT (10%)

99.800

99.000

124.900

179.800

199.800

Tng giá (Đã VAT)

1.097.800

1.089.000

1.374.900

1.977.800

2.197.800

Tng thi gian dch v

09 Tháng

12 Tháng

24Tháng

36 Tháng

     48 tháng

2 . Dành cho doanh nghip chuyn đi nhà cung cp dch v:

 

Tên gói dch v

Smart Business (S2)

Mô t gói cước

Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế

Thông số: độ dài khóa 1024 bit

 

 

Thi gian s dng

(

06 Tháng

 

 1 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

 2 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

 3 Năm

(Tng 12 tháng dch v)

    Giá Chng thư s

 

999.000

1.798.000

1.998.000

    Giá CK-CA Token

 

250.000

Min phí

Min phí

   VAT (10%)

 

124.900

179.800

199.800

   Tng giá (Đã VAT)

 

1.374.900

1.977.800

2.197.800

   Tng thi gian dch v

 

24 Tháng

36 Tháng

48 Tháng

 Lưu ý: Khách hàng cn gi li Token ca nhà cung cp trước cho CK-CA đ đăng ký gói dch v chuyn đi nhà cung cp.

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Luật sư: 0964.070.101
Email:luatsu@tuvanketoanal.com

Kế toán : 0964.030.101
Email:thuynguyen@tuvanketoanal.com

Hotline :0964 070 101

WEBLINK

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 45 khách Trực tuyến