Giải thể công ty

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục.

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

Bước 1: Tiếp nhận khách hàng:  Hãy liên hệ : 0964.070.10

Luật sư của AL sẽ tư vấn cho khách hàng

      -   Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty.

      -   Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty.

      -   Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,.v.v

      -   Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán..v.v

      -   Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty.

      -   Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể.

      -   Và tư vấn các vấn đề khác.v.v

 

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ nộp Cơ quan thuế đ khóa mã số thuế:

Ki
ểm tra soát xét hồ sơ sổ sách kế tóan và làm hồ sơ quyết toán thuế

        -    Công văn xin giải thể doanh nghiệp.
-   Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
-   Quyết định giải thể doanh nghiệp.
-    Biên bản họp về giải thể.
-    Giấy xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan đến thời điểm giải thể
-    Mã số thuế bản gốc.
-    Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế đến thời điểm giải thể.


Bước 3: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ nộp Công An đtrả dấu pháp nhân

      -     Công văn xin trả dấu
-     Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh
-     bản sao thông báo khóa mã số thuế
-     Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
-     Biên bản về giải thể và trả con dấu
-     Quyết định về giải thể và trả con dấu

Bước 4: Hồ sơ nộp Phòng đăng ký kinh doanh

1. Quyết định giải thể công ty do Chủ sở hữu ký tên.
2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thu và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định)
4. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể
5. Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
6. Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.  Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.
7. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.
8. Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế.
9. Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước

 Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

 Lưu ý:

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.
- Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.
- Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.
- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc.

- Quy cách hồ sơ:

+ Hồ sơ làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.
+ Đóng thành từng quyển
+ Bìa cứng (không sử dụng bìa còng)
+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự các đầu mục hồ sơ đã hướng dẫn như trên)

 Phòng đăng kí kinh doanh căn cứ vào đó xóa tên doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia.


 

Trân trọng!

 

Ban Giám đốc

 

 


 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Luật sư: 0964.070.101
Email:luatsu@tuvanketoanal.com

Kế toán : 0964.030.101
Email:thuynguyen@tuvanketoanal.com

Hotline :0964 070 101

WEBLINK

LƯỢT KHÁCH TRUY CẬP
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 45 khách Trực tuyến